تاريخ 1392/03/25 زمان : 16:25:03
نام navid
ايميل sadeghpour.navid@yahoo.com
سايت
پيام ببینید دوستان موضوع اینه اگر راست گفته باشه.قربانی خدای راستی میشه.و طبق گفته خودش قربانی خدای دروغ(چون راست گفته)و همینطور اگر دروغ گفته باشه .نتیجه اینکه قربانی هر دو خدا میشه.
تاريخ 1391/10/07 زمان : 19:31:16
نام hamid
ايميل ihp.iran@yahoo.com
سايت
پيام سلام اينطوركه من متوجه شدم اگه راست گفته باشه پس بنا بر حرف خودش قرباني خداي دروغ خواهد شد و اگر دروغ گفته باشه چون دروغ گفته قرباني خداي دروغ خواهد شد پس در هر صورت قرباني خداي دروغ خواهد شد و بالعكس
تاريخ 1391/02/10 زمان : 15:43:50
نام reza
ايميل rezarst1911@yahoo.com
سايت
پيام اگر وحشی ها این قدر عقل داشتند که به جمله آن شخص فکر می کردند قطعا دیگر وحشی نبودند و کسی را نمیکشتند