تاريخ 1391/10/14 زمان : 11:38:43
نام پدرام
ايميل
سايت http://lx313
پيام انسان های بزرگ انسان را شریف با کرامت و بزرگ می بینند انسان های متوسط انسان را مثل خودشان می بینند انسام های کوچک انسان را خار می بینند
تاريخ 1390/07/21 زمان : 19:52:13
نام فرشاد
ايميل
سايت
پيام انسان هاي بزرگ هدفهاي بزرگ دارند واز تجربه هاي گذشته پند ميگيرند وبراي رسيدن به هدف تمام تلاششان را ميكنند.
تاريخ 1390/02/19 زمان : 15:10:14
نام حسین
ايميل
سايت
پيام که اینطور !