تاريخ 1392/03/25 زمان : 16:46:11
نام navid
ايميل
سايت
پيام اساسا به این میگن مغلطه.فرض کن روز چهارشنبه بوده از کجا میدونه جمعه اعدام نمیشه .بله مگر اینکه اون روزپنج شنبه باشه که این نقض فرضی بود که داشتیم.یعنی تناقض به تناقض میرسه.حتی اگه مراحل درست باشه.
تاريخ 1390/08/04 زمان : 12:17:17
نام جواد
ايميل
سايت
پيام خیلی جالب بود چون شخص خودش فکر کرد اعدامی در کار نیست در واقع روزی رو پیش بینی نکرد و حرف قاضی درست از آب دراومد چون شخص هیچوقت نتونست روز حکم رو پیش بینی کنه و استدلالش فقط نصف قضیه بود .