تاريخ 1392/08/14 زمان : 23:36:20
نام عرفان ابراهیمی
ايميل erfan213@gmail.com
سايت
پيام 301
تاريخ 1390/12/06 زمان : 17:43:58
نام majid zarrinkolah
ايميل majid3585@gmail.com
سايت ???? ????? ????? ?? ????? ???? ????? :??
پيام جواب برابر اولین مقدار طبیعی برای q در معادله زیر به ازای k های طبیعی است (60*k+1)/7q یعنی 301
تاريخ 1391/02/04 زمان : 00:21:15
نام علیرضا
ايميل alirezaahmadianyazdi@yahoo.com
سايت
پيام جواب 301 : کافیست عدد 7 را در اعداد 3 یا 13 یا 23 یا 33 و الی آخر ضرب کنید از هر کدام یکی کم کرده اگه به 4 و 3 بخش پذیر بود جواب درست است
تاريخ 1390/12/02 زمان : 15:44:18
نام amin roshani
ايميل aminmilan1899@yahoo.com
سايت
پيام salam جواب : 91
تاريخ 1390/08/16 زمان : 09:48:59
نام روح الله یوسفی
ايميل roohollahyoosofi@yahoo.com
سايت
پيام جواب صحیح می شود 301 تعداد تخم مرغ ها 301 بوده است
تاريخ 1390/04/31 زمان : 01:54:04
نام بابک
ايميل gaalva_math@yahoo.com
سايت
پيام معمای زیبایی بودوفکر کنم با دستگاه معدلات همنهشتی حل بشه
تاريخ 1390/03/25 زمان : 18:25:59
نام حمید
ايميل hamid_khiabani@yahoo.com
سايت
پيام معمای خوبی از لحاظ پیچیدگی اما فکر کنم 49 تا بوده