1- هيچ كس نميتواند پوشه اي به نام CON را درهيچ قسمتي از كامپيوتر ايجاد كند.  همين حالا امتحان كنيد،فولدري به نام CONرا نمي توانيد ذخيره كنيد.

۲- يك فايل تكست خالي باز كنيد(كليك راست كنيد new => text document) سپس متن Bush hid the facts را تايپ كرده و آنرا ذخيره كنيد. پنجره را بسته و دوباره باز كنيد. شكلي عجيب خواهيد ديد!!

۳- موضوعي جالب  كه توسط برزيليها كشف شد. مايكروسافت ورد را باز كرده و عبارت زير را تايپ كرده و دكمه اينتر را بزنيد و سپس مشاهده كنيد.

(rand (200, 99=

دلايل آن را در آدرسهاي زير كه توسط يكي از دوستان گذاشته شده مي توانيد مطالعه كنيد.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_hid_the_facts

http://www.hoax-slayer.com/con-folder-name.shtml