02/10/87 صورت جلسه گروه طراحی خودروبرقی جلسه هفتم
حاضرین جلسه :
 آقای مهندس افشار  آقای مهندس کریمی  آقای مهندس محمدی
 آقای مهندس فرهادی  آقای مهندس پرویزی  آقای مهندس روشنی
 آقای مهندس غفاری  آقای فرهادی  آقای مهندس شیرافکن
 آقای مهندس مرسی  آقای حسینی  آقای لاریمی
 خانم مهندس افشار   آقای جعفری

گزارش و مصوبات جلسه
جلسه گروه طراحی خودروی برقی با حضور اکثریت اعضاء در راس ساعت مقرر درسالن جلسه ی دانشکده مکانیک خواجه نصیر برگزار گرديد ( اين جلسه از ساعت17:30 تا 19:30 به مدت 2 ساعت به طول انجاميد.) هدف اصلی جلسه تقسیم وظایف بود و در این رابطه تصمیماتی اتخاذ شد که خلاصه ی آن به همراه سایر تصمیمات درذیل آمده است:
1) مقرر شد گروههای مختلف بصورت موازی شروع به کار کنند.
2) تصویب شد که اولویت اصلی بر کارهای عملی باشد و در ادامه ی آن گزارش تئوری آماده گردد.
3) مقرر شد مهندس فرهادی و مهندس روشنی در زمینه ی سیستم انتقال قدرت فعالیت کنند.( سیستم مکانیکال بر عهده ی مهندس فرهادی و سایر قسمتها بر عهده ی مهندس روشنی)
4) مهندس کریمی، مهندس پرویزی، فرهادی و حسینی گروه برق را تشکیل دادند.
5) مقرر شد مهندس شیرافکن و لاریمی در قسمت فرمان خودرو فعالیت کنند.
6) مقرر شد آقای مهندس محمدی در زمینه ی تعلیق فعال خودرو فعالیت کنند.
7) مهندس پرویزی اعلام کردند تا 15 ژانویه مشخصات موتورهای الکتریکی مورد نیاز را به گروه سیستم انتقال قدرت اعلام خواهند کرد .
8) ضمناَ مهندس پرویزی دلایل استفاده از موتورهای AC ( بازده بهتر، کنترل پذیری بهتر، ترمز احیاکننده ، شارژ خودکار و...) را توضیح دادند.
7) قرار شد آقایان لاریمی و جعفری روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته در کارگاه حضور داشته باشند و با کمک مهندس افشار اقدامات لازم را در زمینه ی شاسی و تعلیق فعال خودرو انجام دهند.
9) مقرر شد جلسات تئوری یک هفته در میان در روزهای دوشنبه ،ساعت 17:30 درسالن جلسه ی دانشکده مکانیک برگزار گردد.