25/9/87 

صورت جلسه گروه طراحی خودروبرقی

جلسه ششم

حاضرین جلسه :

q      دکتر بطحایی

q         دکتر مینو

q       مهندس شیرافکن

q       مهندس افشار

q       مهندس کریمی

q       آقای لاریمی

q      مهندس غفاری

q       مهندس روشنی

q       آقای فرهادی

q      مهندس مرسی

q       مهندس محمودی

q       آقای حسینی

q      مهندس  پرویزی

q       خانم  محمودی

q       آقای صادقی و آقای مجتبی

 

 

 

 

 

گزارش و مصوبات جلسه

 

گزارش و مصوبات جلسه

جلسه گروه طراحی خودروی برقی با حضور اکثریت اعضاء در راس ساعت مقرر دراتاق جلسه ی دانشکده مکانیک خواجه نصیر برگزار گرديد ( اين جلسه از ساعت18 تا 21 ر  به مدت 3 ساعت به طول انجاميد) در ابتدای جلسه و پس از تلاوت آياتی از قرآن مجيد ابتدا جناب آقای مهندس افشار ضمن خوش آمد گويی به ریاست دانشگاه ومشاور ارشد ایشان, توضيحات مختصری در مورد اهداف و وظايف اين گروه و اقدامات انجام شده برای تکمیل و ارسال دفترچه ی طراحی مفهومی ارائه دادند و پس از آن مهندس افشار کلیه ی اعضای گروه را معرفی کرد. سپس اعضای گروه اقدامات انجام شده را تشریح کردند و در پایان نیز تصمیماتی اتخاذ شد که خلاصه دو مورد اخیر درذیل آمده است:

1)مهندس روشنی شرح مختصری در مورد سیستم انتقال قدرت خودروهای برقی ارائه کردند که با تائید دکتر بطحایی و ارائه ی راهنمایی و نکات تکمیلی توسط ایشان همراه بود.

 2)  مهندس شیرافکن نیز شرح مختصری از سیستم فرمان خودروی برقی ارائه کردند و این مبحث نیز با تائید دکتر بطحایی و همچنین معرفی سیستم های جدید فرمان خودرو و تاکید بر تحقیق در این زمینه ها برای اهداف و پروژه های آتی، به پایان رسید. 

3)  مهندس محمودی به ارائه ی توضیح مختصری در مورد سیستم تعلیق فعال خودرو ، انواع آن  و محدوده ی انتخابی برای پروژه ی مذکور پرداختند.

4) در بخش نهایی از معرفی طراحی مفهومی خودروی برقی، خانم مهندس محمودی شرح مختصری از ارگونومی خودرو ارائه کردند و این قسمت درنهایت  با نمایش شماتیک ( طراحی) بدنه ی خودرو  وبا  تایید و ابراز رضایت وخرسندی دکتر بطحایی به پایان رسید.

5) آقای دکتر بطحایی مقرر فرمودند در صورتیکه اعضای گروه موفق به ساخت و تکمیل قسمت فنی خودرو تا نیمه اردیبهشت ماه 88 شوند، به هر یک از اعضای گروه سکه یادبود خواجه نصیرالدین طوسی را اهدا خواهند کرد.

6)مقرر شد سی دی نرم افزار Adviser به تعداد اعضای گروه تکثیر شده و در اختیارشان قرار گیرد.

7) ضمنا مقرر شد در اولین فرصت مناسب ، سمیناری با موضوع آشنایی با نرم افزار Adviser ، با حضور اعضای گروه و سایر افراد علاقمند برگزار گردد.

8) مقرر شد که مختصری از جلسه ی امروز در ماهنامه خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شود و افراد در صورت تمایل نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس:m-karimi.ir  ارسال نمایند.

9)  مقرر شد جلسه بعدی یک هفته بعد درهمین روز(87/10/02) و ساعت 17:30 دراتاق جلسه ی دانشکده مکانیک برگزار گردد.

گزارش و مصوبات جلسه

 

 

 

 

 

 

جلسه گروه طراحی خودروی برقی با .